Fackelblomster (36)

Född 2015
e. Bocelli 1044
u. Fackellilja 29828 (36) – Topaasch 1090

Uppfödare
Anita och Per-Erik Månsson, Stall Frännelid