Lanette 8650 (36)

Född 1969 1987
e. Lansiär 377
u. Janette 7393 (36) – Juan 370

Läs mer