Tela (36)

Född 2022
e. Ferdeaux
u. Terra (36) – Damon Hill 95407

Uppfödare
Lena Nyström, Hässleberga.