Felicia Daisy (36)

Född 2019
e. Suarez 1388
u. Fackellilja 29828 (36) – Topaasch 1090

Uppfödare
Anita och Per-Erik Månsson, Stall Frännelid