Sqaya HW (55)

Sqaya HW (55)

Uppfödare
Hanna Walfridsson

Stamtavla – mer
E: Quaterhit 95474
USoraya SD (55) – Don Schufro 95077

Aniara SD (55)

Aniara SD (55)

Uppfödare
Carina Forsén, Stall Fjälkinge

Stamtavla – mer
E: Springbank II VH 9272
U: Aminette SD (55) – Ampére 1225

Savoya HW (55)

Savoya HW (55)

Uppfödare
Hanna Walfridsson

Stamtavla – mer
E: Gammelenggårds Zappa 1326
USoraya SD (55) – Don Schufro 95077