Sqaya HW (55)

Sqaya HW (55)

Uppfödare
Hanna Walfridsson

Stamtavla – mer
E: Quaterhit 95474
USoraya SD (55) – Don Schufro 95077

Savoya HW (55)

Savoya HW (55)

Uppfödare
Hanna Walfridsson

Stamtavla – mer
E: Gammelenggårds Zappa 1326
USoraya SD (55) – Don Schufro 95077