Trabécula (36)

Född 2020
e. Kremlin MD 95473
u. Theca (36) – Topaasch 1090

Uppfödare
Lena Nyström, Hässleberga.