Topica (36)

Född 2023
e. St Schufro
u. Terra (36) – Damon Hill 95407

Uppfödare
Lena Nyström, Hässleberga.