Spina (36)

Född 2014
e. Franziskus
u. Scapula 29382 (36) – Sir Donnerhall

Uppfödare
Lena Nyström, Hässleberga.

Avkommor

2018 Zangolé e. Gammelenggårds Zappa 1326

Bildkälla
Lena Nyström, Hässleberga och Mathilda Månsson, Stall Frännelid.