Salva (36)

Född 2011
e. Skovens Rafael 1337
u. Scapula 29382 (36) – Sir Donnerhall

Uppfödare
Lena Nyström, Hässleberga.

 

Bildkälla
Monica Müller och Lena Nyström