har döpts efter det till Flyinge 1928 importerade stoet Hakata 2219 född 1923 i Hannover och var fallen e. Cellehingsten Halt 1250 u. Norbeta, Han. VII 9004 e. Notatus u. Abundina e. Aland – Colorist etc. Hakata var vid sin ankomst till Sverige dräktig med en annan Cellehingst, nämligen Schwabenkönig, vilken i sin tur var e. Schwabenstreich. Resultatet blev en hingst, som med tiden blev beskällaren Graal, en hingst som gjorde väl ifrån sig inte minst i södra Halland och södra Skåne under åren 1931-1941 och vi finner också honom i en av de stostammar som dragits upp just i södra Halland. Hakata lämnade åren därpå trenne ston, som alla sattes in i aveln och det kanske främsta av dessa blev Hampelmann xx-dottern Havanna 2571 som såldes från Flyinge till Mårten Andersson, Ljungagården, Högestad (numera Tomelilla) och där blev en remontmoder av rang. Hela nio av hennes ättlingar såldes som remonter, varav en vandrade vidare till Schweiz. Hon blev också moder till tvenne utmärkta fölston e. Bridge, helsyskonen Havanna III 3665 och Hilly 4777, som båda var och en på sitt sätt förde Hakatas blod vidare. Sistnämnda såldes till Hugo Persson, Härslöv, Vadensjö och blev också framgångsrik i aveln, där hon verkade i 22 år med framförallt en lång rad avkommor som blev remonter men också några goda avelsston. Där minns vi hennes första föl, som kristnades till Schirly 5851 och som var e. den hos Dr. Arvid Aaby-Ericsson, Gåvetorp, Alvesta födde Neroxsonen Visibel 268, ett litet men utmärkt fölsto som kom att föra denna gren av Hakatafamiljen vidare. Schirly fick en dotter med Gaspari 340 som begåvades med namnet Rebecka 9141 och som kom i Arvid Peterssons, Tulesbo, Bjärsjölagård, ägo. Genom Rebeckadottern Viveka 12603 e. Excellens 472 har Hakatafamiljen också blivit väl förankrad i USA med sina där godkända söner Adlingen CRB 9012, e. Ganesco 503 och Pehrsson CRB 9040, e. Urbino 430.

Havanna III 3665 såldes från Ljungagården till Christinehofs godsförvaltning för att senare överflyttas till Högestadgodset där hon bland annat blev moder till diplomstoet Samba 5667 e. Sapeur 229. Samba hade stora framgångar vid 1950-talets lantbruksmöten i Rinkaby och Jönköping. Hon hade förvärvats av Oskar E. Mårtensson, Rosenhagen, Skåne-Tranås och i dennes ägo föddes fyra döttrar, varav tre hade Gaspari 340 som fader och Polarstern 319 det fjärde och där alla fyra sattes in i aveln. Gasparidottern Sabina 6141 fick 1961 en dotter med Polarstern 319 som med tiden blev fölstoet Sapola 7173 och med Obelisk 394 fick hon dottern Sabola 7172. Sistnämnda sto är sannolikt det fölsto, under 1950-talets senare hälft, som betytt allra mest för familjens utveckling. Sabola blev under sin tid hos Oscar E. Mårtensson bl.a. moder till tvenne premierade hingstar, nämligen Salan 498 och Salvan 512 båda e. Lansiär 377, varav den sistnämnde blev mest betydelsefull. Han verkade under ett antal år i Kopparbergs län innan han som 10-åring exporterades till USA, där han gjorde mycket väl ifrån sig, inte minst hos en av svensk avels främsta företrädare i USA och tillika mångårige sekreterare i Swana, nämligen Kristina Paulsen, Sonoma senare i Coupeville. Swana är den amerikanska motsvarigheten till våra svenska regionala föreningar.

Salvan 512 blev också hingstfader i USA genom sonen Salvo CRB 9022, vars moder var Elitstoet Geigy 12406 e. Presto xx. Sabola 7172 såldes från Rosenhagen till Bollerups lantbruksinstitut vid Tomelilla, som nu själv etablerat ett varmblodsstuteri efter att under många år endast varit station för Flyingehingstar. Därmed kan vi utan överdrift påstå att Hakatas linje var räddad. Hennes å Bollerup födda Flamingodöttrar Flambola 10922 och Flabola 12113 samt Herkulesdottern Herbola 12633 har fört blodet vidare på ett utomordentligt sätt, Flambola hos familjen Svensson, Bokedal, Tommarp och Flabola på Bollerup liksom Herbola. Att trion premierats med värdebokstav Elit är följdriktigt. Flambola har givit livet bland annat åt hela sex stambokförda ston, som också varit goda tävlingshästar. Flabola har i sin ättlingskara bland annat den framstående beskällaren Trofé 703 e. Indus 530, förutom några döttrar som nått Elitbokstaven såsom Heba 14572 e. Herkules 504 och Monbola 15099 e. Monaco 602, den sistnämnda verksam hos Birgitta och Curth Magnusson, Granelund, S. Kverrestad nr. 6, Tomelilla.

Herbola har i sin meritlista bland annat den elegante Indussonen Tristan 702, som var främst placerade hingst vid premieringen 1983 och som också verkade något år i aveln. Hela sex döttrar till Herbola har blivit stambokförda, varav Inba 16726 redan nått Elitbokstaven. Att det är väl sörjt för Hakatafamiljen, speciellt på Österlen i Skåne, vittnar alla de ston av yngre årgångar som satts in i aveln och allt som oftast belönats med diplom som treåringar.